Over ons

Ons duurzaamheidsbeleid

Duurzaam ondernemen is een belangrijke bedrijfsdoelstelling van Hotel Ridderkerk. De beheersing van de milieubelasting van het hotel speelt daarin de belangrijkste rol. Het management en alle medewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. Om invulling te geven aan deze bedrijfsdoelstelling volgt Hotel Ridderkerk de richtlijnen van de Green Key, een Europees erkend keurmerk van de Stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.

Gouden Green Key

Om voor de Green Key in aanmerking te komen, moeten ondernemingen maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Green Key Nederland kent drie niveaus van certificering: Brons, Zilver, Goud. Hoe meer optionele maatregelen een accommodatie vervult, hoe beter de certificering is. Hotel Ridderkerk is sinds 2011 gecertificeerd met GOUD en dus erkend als een accommodatie met een zichtbaar beleid voor het verduurzamen van ons hotel-, restaurant- en vergaderproduct. Zowel bij de interne bedrijfsvoering als bij de keuze van leveranciers, houden we nauwlettend rekening met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als geclassificeerde accommodatie is ons hotel continu bezig om ons product verder en nog beter te ontwikkelen en te verduurzamen. Kijk op www.greenkey.nl voor meer informatie.

MVO Verklaring

Hotel Ridderkerk voldoet aan de volgende afspraken: 

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren. 
  • Wij informeren onze werkrelaties (gast/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) over het feit dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
  • Wij maken transparante afspraken met gasten, opdrachtgevers en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren. 
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact betreft. 
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als de toekomstperspectieven van onze medewerkers. Wij dragen zorg voor voorzieningen voor het geval dat wij te maken krijgen met verlies van inkomsten. 
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en door vrijwilligerswerk. 
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf. 
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en streven ernaar zo veel als mogelijk materialen en diensten in te kopen met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

Rotterdam Climate Initiative

Op donderdag 24 juni 2010 ondertekende Van der Valk Hotel Ridderkerk samen met Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, Rotterdam Marketing en de gemeente Rotterdam de overeenkomst 'Duurzame Hotels en Congreslocaties Rotterdam'. Met deelname aan het convenant werken Rotterdamse hotels en congreslocaties aan het verbeteren van hun milieuprestaties. Het Rotterdamse Green Key project valt onder het programma Rotterdam Climate Initiative. Met de Gouden Green Key die sinds eind 2011 in bezit is, draagt Van der Valk Hotel Ridderkerk bij aan de Rotterdamse klimaatdoelstellingen. Kijk op www.010duurzamestad.nl voor meer informatie.

Warmte- en koudeopslag

We gebruiken diverse duurzame oplossingen waarmee we het milieu zo min mogelijk belasten. Zo is er een warmte- en koudeopslag in de grond (een techniek waarbij op 180 meter diepte grondwater wordt opgepompt dat 's zomers wordt gebruikt om het hotel te koelen, en waar overtollige warmte wordt opgeslagen om in de winter te gebruiken om het gebouw te verwarmen), een warmtekrachtkoppeling (inpandige faciliteiten om elektriciteit op te wekken waarbij vrijkomende warmte wordt hergebruikt) en warmteterugwinning (een ventilatiesysteem dat een uiterst efficiënte vorm van warmteterugwinning mogelijk maakt).

40 procent minder CO2-uitstoot 

Van der Valk Hotel Ridderkerk voldoet als hotel niet alleen aan de huidige eisen op het gebied van CO2-uitstoot. De uitstoot is zelfs 40% lager. Jaarlijks wordt er in het hotel vierhonderd ton minder aan schadelijke stoffen uitgestoten. Dat is een besparing die vergelijkbaar is met 2,5 miljoen kilometer autorijden. Het is dus niet zomaar een loze kreet als wij zeggen dat u milieuverantwoord bezig bent door ons bijvoorbeeld als vergaderlocatie te kiezen.

Bekijk ook