Ons duurzaamheidsbeleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Hotel Ridderkerk al vanaf de bouw van het hotel een belangrijk thema. Bij het ontwerpen van Hotel Ridderkerk is uitgegaan van drie basisgedachten: gastvrijheid, duurzaamheid en efficiency. Deze drie kernwoorden komen tot uiting in een product met een maximale beleving voor onze gasten en een minimale belasting van de omgeving en het milieu.

We kiezen waar het kan voor duurzame opties die ons hotel, restaurant en vergaderzalen beter en groener maken. Daarbij staat het comfort van de gast altijd voorop. We zijn er namelijk van overtuigd dat gastvrijheid samengaat met een duurzame bedrijfsvoering. 

In de bedrijfsvoering speelt de beheersing van de milieubelasting een belangrijke rol. Het management en alle medewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Wat doen we concreet?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

We zien het als onze plicht een actieve rol te vervullen in de duurzame ontwikkeling van ons vakgebied. Dit doen we onder meer door:

 • Een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren. 
 • Een actieve bijdrage te leveren aan het duurzaam bewustzijn van onze gasten:
  • We verwisselen handdoeken en bedlinnen in de hotelkamers alleen op aanvraag van de gast
  • We informeren onze gasten over de mogelijkheden minder vervuilend vervoer te gebruiken, zoals (elektrische) fietsen en het openbaar vervoer
  • We promoten fiets- en wandelroutes in de omgeving van ons hotel
  • Gasten kunnen bij ons gebruik maken van oplaadpunten voor elektrische auto’s.
  • We maken zoveel mogelijk gebruik van producten van lokale leveranciers, en waar dat kan kiezen we voor biologische en/of FairTrade producten.
  • Onze menukaarten bevatten naast vegetarische ook veganistische gerechten.
  • We hebben een SuitePad (tablet) op onze hotelkamers. Hierop kunnen gasten alle hotelinformatie vinden, roomservice bestellen en bijvoorbeeld snel contact opnemen met de receptie. 
  • We kiezen zoveel mogelijk voor digitale externe communicatie (e-mail, digitale brochures of flyers, nieuwsbrieven, offertes en facturen).
 • Een actieve bijdrage te leveren aan het duurzaam bewustzijn van onze medewerkers:
  • We stimuleren onze medewerkers een actieve levensstijl aan te nemen, onder meer door als bedrijf deel te nemen aan verschillende sportieve evenementen en medewerkers die willen stoppen met roken bij te staan.
  • We leren medewerkers verantwoord en met de milieubelasting van ons hotel als uitgangspunt te handelen bij de dagelijkse werkzaamheden binnen ons hotel.
  • Medewerkers krijgen een duurzaamheidsinstructie voor zij aan de slag gaan binnen ons hotel. Denk bijvoorbeeld aan het efficiënt gebruiken van spoelmachines, water hergebruiken en afval scheiden. 
 • Een actieve bijdrage te leveren aan het duurzaam bewustzijn van onze leveranciers:
  • We kiezen zoveel mogelijk voor samenwerking met verantwoorde leveranciers
  • We streven ernaar zoveel mogelijk materialen en diensten in te kopen met een milieu- en/of sociaal keurmerk.
  • We moedigen onze leveranciers aan hun negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te verminderen. Bijvoorbeeld door het aantal leveringen te beperken en leveranciers minder vaak te laten komen. Maar ook door gebruik te maken van recyclebaar verpakkingsmateriaal. 
 • Onze werkrelaties (gast/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) te informeren over het feit dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 • Transparante afspraken te maken met gasten, opdrachtgevers en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en het bewaken van de kwaliteit die we leveren. 
 • De sociale impact van onze diensten te bepalen en deze zo veel als mogelijk te beperken voor zover het een negatieve impact betreft. 
 • Zowel de continuïteit van onze onderneming als de toekomstperspectieven van onze medewerkers te bewaken. Wij dragen zorg voor voorzieningen voor het geval dat wij te maken krijgen met verlies van inkomsten. 
 • Vrijwillig een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en door vrijwilligerswerk.
 • Continu te werken aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf. 

Vermindering van de milieubelasting van ons bedrijf

Reductie van CO2-uitstoot

Hotel Ridderkerk voldoet als hotel niet alleen aan de huidige eisen op het gebied van CO2-uitstoot. De uitstoot is zelfs 40% lager dan hotels met een vergelijkbare accommodatie-grootte. Jaarlijks wordt er in het hotel vierhonderd ton minder aan schadelijke stoffen uitgestoten. Dat is een besparing die vergelijkbaar is met 2,5 miljoen kilometer autorijden. De CO2-impact van ons bedrijf wordt ook met regelmaat berekend en geanalyseerd.

We leveren verschillende inspanningen voor het reduceren van de CO2-uitstoot: 

 • We maken zoveel mogelijk gebruik van producten van lokale leveranciers, waardoor minder kilometers gemaakt hoeven te worden. 
 • We hebben onze gasovens vervangen door elektrische ovens en koken volledig elektrisch op basis van 100% groene stroom.
 • We gebruiken een afvalpers om het volume van afval te reduceren, waardoor het afval minder vaak opgehaald hoeft te worden.
 • We moedigen minder milieuvervuilend vervoer aan. Zo kunnen gasten bij ons hun elektrische auto opladen bij een van onze laadpalen. 

Vermindering van ons energieverbruik

 • We maken gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem. Dit is een techniek waarbij op 180 meter diepte grondwater wordt opgepompt dat 's zomers wordt gebruikt om het hotel te koelen, en waar overtollige warmte wordt opgeslagen om in de winter te gebruiken om het gebouw te verwarmen.
 • We maken gebruik van een warmtekrachtkoppeling om elektriciteit op te wekken en waarbij vrijkomende warmte wordt hergebruikt voor het verwarmen van water voor het gehele hotel. 
 • Voor de stroom die we nog extra nodig hebben, kopen we 100% groene stroom in die is opgewekt uit waterkracht, wind- en zonne-energie. 
 • We maken gebruik van warmteterugwinning: een ventilatiesysteem dat bij het afvoeren van lucht daarbij vrijkomen warmte hergebruikt voor het verwarmen van de ingaande lucht: een uiterst efficiënte vorm van warmteterugwinning. 
 • In alle hotelkamers maken we gebruik van energiebesparende apparatuur. Verlichting, verwarming en/of koeling kan alleen ingeschakeld worden wanneer de kamer in gebruik is.
 • In het hele hotel maken we gebruik van energiezuinige LED-verlichting.
 • We hebben CV ketels met een hoog rendement en deze worden alleen ingezet op piekmomenten.
 • Verlichting in het hotel en restaurant wordt op een duurzame manier gedimd tijdens de nacht.
 • We kopen 100% groene stroom en gas in.

Verminderen van afval

We proberen de hoeveelheid afval in ons hotel zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we onder meer door:

 • Zoveel mogelijk gebruik te maken van herbruikbare of recyclebare verpakkingen of verpakkingen die teruggestuurd kunnen worden naar de leverancier.
 • We kopen efficiënt in. Ruim 90% van wat we inkopen bereikt onze gast. We gooien relatief weinig voedselproducten weg. 
 • Op buffetten gebruiken we zo min mogelijk verpakkingsmateriaal, behalve als dit noodzakelijk is uit hygiënisch oogpunt.
 • We zamelen zoveel mogelijk soorten afval gescheiden in. Dit gaat onder meer om batterijen, lampen, bouwafval, brood, etensresten, gevaarlijk afval, glas, karton, papier, plastic, restafval en vetten.
 • Het meeste van ons afval wordt gerecycled. 
 • Van de etensresten of organisch afval wat terugkomt van de gasten, het buffet of uit te keuken (swill) wordt biobrandstof gemaakt. 

Verminderen van uitstoot schadelijke stoffen

Er komen veel schadelijke stoffen in de grond, het water en de lucht terecht. Sommige van deze stoffen zijn afkomstig van schoonmaakmiddelen. We maken in ons hotel uitsluitend gebruik van schoonmaakmiddelen die getoetst zijn aan de milieunormen. En we proberen bij de schoonmaakwerkzaamheden in ons hotel altijd de juiste middelen en de juiste dosering te gebruiken.We maken bovendien gebruik van microvezeldoeken om zo efficiënt en met zo min mogelijk schoonmaakmiddelen en water schoon te maken. 

Vermindering van ons watergebruik

We registreren maandelijks ons watergebruik en hebben een aantal maatregelen genomen om het gebruik zoveel mogelijk te minimaliseren:

 • We verwisselen handdoeken en bedlinnen in de hotelkamers alleen op aanvraag van de gast.
 • In onze publieke toiletruimten hebben we sensoren voor de kranen.
 • We filteren 70% van het water dat gebruikt wordt in de spoelmachines en gebruiken dit weer bij een volgende spoelbeurt. 
 • We maken gebruik van waterbesparende kranen (niet meer dan 6 liter per minuut) en douchekoppen (niet meer dan 9 liter per minuut). 
 • De spoelbakken van de toiletten gebruiken niet meer dan zes liter water per spoelbeurt.
 • We hebben aparte riolering aangelegd voor ons dakwater. Dit komt terecht in nabijgelegen sloten. 

Bekijk ook